Yayınlar

Vakfımızın faaliyet alanlarından biri de İslamî ilimlere yönelik yayın faaliyetleridir. Bu alanda vakfımız ilim dünyasına pek çok eser kazandırmıştır.

1. İlahiyat Araştırmaları Dergisi

Yılda iki kez Haziran ve Aralık aylarında yayınlanır. İlahiyat Araştırmaları Dergisi (İLADER), İslâmî İlimleri Araştırma ve Yayma Vakfı’nın (İSİLAY) bir yayın organı olup uluslararası hakemli akademik bir dergidir. Derginin yayın dili Türkçe, Arapça ve İngilizcedir. Dergide yayınlanan makalelerin tüm yayın hakları İlahiyat Araştırmaları Dergisi’ne aittir. Dergi 8. sayısını çıkarmıştır.

2. Diğer Yayınlar

Vakfımızca yayınlanan diğer kitaplardan bazıları da Lütfi Doğan Hocamız tarafından hazırlanan Sünnetin Işığında İslâm Ahlâkının Esasları, Toplumun Temelini Sarsan Belli Başlı Problemler, Cihad İle İlgili Âyet-i Kerime ve Hadis-i Şerifler, Fatiha ve Hucurât Surelerinin Meal ve Tefsiri, Kütübü’s-Sitte Müelliflerinin Hayatı ve Eserleri, Makalelerim I- II, İmam Ali el-Kâri’ ye ait olan Hizbu’l-A’zâm eserinin çevirisi ve Ragıb el-Isfahani tarafından kaleme alınan Mutluluğun Kazanılması başlıklı çeviri kitap bu çalışmalar arasında yer almaktadır.