Araştırma Grupları

Lisans Destek Programı

İlahiyat alanında lisans ve lisansüstü eğitime yönelik destekleme çalışmaları kapsamında, Programın temel amacı ülkemizdeki İlâhiyat Fakültelerine nitelikli öğretim elemanı yetiştirmektir. 

Bu maksatla, İLAMER İlahiyat Lisans Akademik Destek Programı’na başvuran ilâhiyat/islâmî ilimler öğrencilerinin, ilahiyat alanında akademik çalışma yapmak isteyen öğrencilere hedeflerine ulaşabilmeleri için rehberlik etmek, vizyon kazandırmak, danışman hocalar nezaretinde tez ve seminer hazırlama, makale yazma, kitap telifi, tercüme yapma, konferans sunma, sempozyum ve panellere bildiri hazırlama ve sunma gibi deneyim kazanmaları temel hedeftir.

İLAMER’ de İlahiyat Lisans Akademik Destek Programı kapsamında oluşturulan Araştırma grupları;

Tefsir

Hadis

İslam Hukuku

Kelam ve İtikadi İslam Mezhepleri

Arap Dili ve Belagatı

İslam Tarihi ve Sanatları

Felsefe ve Din Bilimleri

Gruplara alınan öğrenciler 2. sınıf boyunca alan seminerleri, 3. sınıf boyunca da danışman hoca nezaretinde telif veya tercüme proje dönemi geçirmektedirler. Ayrıca akademik ilerlemenin önemli bir faktörü olan yabancı dil konusunda da iki yıl boyunca destek almaktadırlar.

Programa devam eden öğrencilere yönelik konferanslar, öğrencilerin kendi birikimlerini kullanabilmeleri için de öğrenci panel ve sempozyumları düzenlenmektedir.

Lisansüstü Destek Programı

İlahiyat bilimleri alanlarında yüksek lisans ve doktora yapanlara yönelik hazırlanan akademik eğitim programı Arapça dil seminerleri, seviye gruplarına göre Gazi Üniversitesi Arapça Öğretmenliği ve Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Arap Dili ve Belagatı Anabilim Dalı Öğretim görevlileri ile uzman hocalar tarafından yürütülmektedir. Bu seminerler, modern ve klasik Arapça alanında kendini geliştirmek isteyen ilahiyat öğrencilerine yöneliktir.

İLAMER, 2006 yılında başladığı İlahiyat destek programına her geçen gün artan tecrübe ve azimle devam etmektedir.