Akademik Kurul

Hilmi KARAAĞAÇ, Doç. Dr.
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, İslami İlimler Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü, Kelam ve İtikadi İslam Mezhepleri Anabilim Dalı Öğretim Üyesi.

Ömer ACARDoç. Dr.
Ankara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü, Arap Dili ve Belagati Anabilim Dalı Öğretim Üyesi.

Cafer ACAR, Doç. Dr.
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İslami İlimler Fakültesi, İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü, Siyer-i Nebi ve İslam Tarihi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi.

Mehmet Murat KARAKAYA, Doç. Dr.
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, İslami İlimler Fakültesi, Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü, İslam Felsefesi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi.

Davut ŞAHİN, Doç. Dr.
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, İslami İlimler Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü, Kur’an Okuma ve Kıraat Anabilim Dalı Öğretim Üyesi.

Fatih ÖZKAN, Dr. Öğr. Üy.
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, İslami İlimler Fakültesi, Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü, İslam Felsefesi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi.

Şuayip SEVEN, Dr. Öğr. Üy.
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, İslami İlimler Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü, Hadis Anabilim Dalı Öğretim Üyesi.

Ferhat GÖKÇE, Dr. Öğr. Üy.
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İslami İlimler Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü, Hadis Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

Ahmet Hilmi MUTLU
MEB Okul Müdürü.

 

YEDEK ÜYELER

Abdülmecit İSLAMOĞLU, Doç. Dr.
Ankara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü, Türk İslam Edebiyatı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi.

Yaşar DAŞKIRAN, Doç. Dr.
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, İslami İlimler Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü, Arap Dili ve Belagati Anabilim Dalı Öğretim Üyesi.

İhsan ÇAPCIOĞLU, Prof. Dr.
Ankara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü, Din Sosyolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi