İLAMER

İLAMER, (İlahiyat Araştırmaları Merkezi),  Diyanet İşleri Eski Başkanı Lütfi DOĞAN’ nın Mütevelli Heyeti Başkanlığını yürüttüğü İSİLAY (İslami İlimleri Araştırma ve Yayma Vakfı) bünyesinde 2006 yılında kurulmuştur.

İLAMER’İN AMACI

İlahiyat bilimleri alanında ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim öğretim faaliyetleri ile ilmi, akademik çalışmalar yapmak, projeler geliştirmek, desteklemek, araştırmacılar yetiştirmek ve bu alanda üretilen bilginin paylaşımını sağlamaktır.

İLAMER’İN FAALİYET ALANLARI

  • İlahiyat alanında lisans ve lisansüstü eğitim öğretim faaliyetlerini desteklemek, araştırmacılar yetiştirmek, bu çerçevede gerekli programları hazırlayıp uygulamak,

  • İlahiyat alanında bilimsel araştırmaya ihtiyaç duyulan konuları tespit etmek ve bu konularda çalışmalar yapmak,

  • Ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel etkinlikler (konferans, seminer, sempozyum vb.) tertip etmek,

  • Yurt içinde ve yurt dışında benzer alanlarda çalışmalar yapan kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yaparak ortak faaliyetler planlamak ve yürütmek,

  • İLAMER’in amacına uygun yapılacak her türlü çalışma ve etkinliklerde araştırmacı ve uzmanlardan yararlanmak,

  • İlahiyat ilimleri alanında telif, tercüme, edisyon kritik vb. eserler hazırlamak, yayımlamak ve yapılan çalışmaları desteklemek,

  • İLAMER bünyesinde araştırma kütüphanesi, dokümantasyon ve arşiv ünitesi kurup geliştirmek,

  • İLAMER’in amacına uygun olarak farklı alanlarda araştırma grupları oluşturmak.