Konferans ve Seminerler

SEMİNERLER

1. Dil Seminerleri

İlahiyat ve İslami İlimler Fakültesi öğrencilerine yönelik Bahar ve Güz dönemi olmak üzere İLAMER bünyesinde Arapça, Osmanlıca, Farsça ve İngilizce seminerleri düzenlenmektedir.

2. İlahiyat İlimleri Seminerleri

Bu seminerler, İlahiyat Lisans Akademik Destek Programı’nın bir uygulama alanı olarak planlanmıştır.

Araştırma merkezimizde, İlahiyat ve İslami İlimler Fakültesi öğrencilerinin mesleki gelişimlerine destekte bulunmak amacıyla alanında yetkin öğretim üyelerinin katkılarıyla, Tefsir, Hadis, İslam Hukuku, Kelam, Arap Dili ve Belagatı,  Felsefe ve Din Bilimleri, İslam Tarihi ve Sanatları, Tashîh-i Hurûf gibi İlahiyatın temel alanlarında seminerler düzenlenmektedir.

KONFERANSLAR

2006 yılından itibaren Araştırma merkezimizin konferans salonunda ilahiyat ilimleri alanında konferanslar düzenlenmeye başlamış olup, bu çerçevede alanında uzman pek çok ilim adamı görüş, birikim ve tecrübelerini katılımcılarla paylaşmıştır. Halen bu etkinlikler devam etmektedir. Araştırma merkezimizin konferans salonunda düzenli olarak konferanslar tertip edilmektedir.

İLAMER’de düzenlenen konferanslardan bazıları şunlardır.

01.12.2019- Kültür Dünyamızın Bilinmeyen Köşelerine Yolculuk, Mikail ÇOLAK (TDV Strateji Ar-Ge Müdürü)

02.11.2019 – İlahiyat Eğitiminden Beklentilerimiz, Prof. Dr. İsmail ÇALIŞKAN (Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi).

02.03.2019- Savaşlar Dünyasında İslam’ın Barışa Dair Duruşu ve İlahiyat Tedrisi, Doç. Dr. Cafer ACAR (AYBÜ İslami İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi).

15.12.2018 Sosyal Medya ve İletişim Ahlakı, Prof. Dr. İhsan ÇAPCIOĞLU (Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi).

25.10.2018 – İslam Dünyasının İlme ve Alime Olan İhtiyacı, Prof. Dr. Mehmet GÖRMEZ (Diyanet İşleri Eski Başkanı)