İLAMER Öğrenci Sempozyumu – X

 

 

İSLÂM MEDENİYETİNİN YAPI TAŞLARI

İslam İlim Geleneğinde Tenkit ve Reddiye

25-26 Mart 2020 Ankara

 

İhtilaf, eleştiri ve tenkit, bir düşünce ve fikrin gelişiminin, tekâmülünün en önemli unsurlarındandır. Bu unsurlar, uzun yıllar insanlık tarihini aydınlatan ve insanlığın ufkunu açan İslam ilim geleneğinde de canlı ve dinamik bir görünüm arz etmiştir. Sempozyum, İslam ilim geleneğinde ilim adamlarının birbirlerine ve diğer inanç mensuplarına yönelttikleri tenkitleri, İslam’a yönetilen tenkitlere cevaplarını ve bu bağlamda telif ettikleri reddiye türü eserleri incelemeyi ve bu alana katkı sunmayı amaçlamaktadır.

 

Bilim Jürisi

Abdurrahman CANDAN (Doç. Dr.)

Abdülmecit İSLAMOĞLU (Doç. Dr.)

Ahmet İSMAİL HASANALİ (Dr. Öğr. Üyesi)

Ahmet YEMENCİ (Dr. Öğr. Üyesi)

Ali HATALMIŞ (Dr. Öğr. Üyesi)

Ali PARLAK (Dr.)

Ali YILMAZ (Prof. Dr.)

Bilal KEMİKLİ (Prof. Dr.)

Bünyamin ERUL (Prof. Dr.)

Cafer ACAR (Doç. Dr.)

Celal TÜRER (Prof. Dr.)

Davut ŞAHİN (Doç. Dr.)

Duran EKİZER (Dr.)

Durmuş ARIK (Prof. Dr.)

Ercan ESER (Doç. Dr.)

Ersan ÖZTEN (Dr. Öğr. Üyesi)

Eyüp BAŞ (Prof. Dr.)

Eyüp ŞAHİN (Doç. Dr.)

Fatih ERKOÇOĞLU (Prof. Dr.)

Fatih KOCA (Doç. Dr.)

Fatih ÖZKAN (Dr. Öğr. Üyesi)

Fatma Z. BELEN ( Dr. Öğr. Üyesi)

Fazlı ALSAN (Prof. Dr.)

Ferhat GÖKÇE (Dr. Öğr. Üyesi)

Hadi Ensar CEYLAN (Dr.)

Halide ASLAN (Doç. Dr.)

Hasan KURT (Prof. Dr.)

Hilmi KARAAĞAÇ (Doç. Dr.)

Hüseyin ŞAHİN (Dr.)

İbrahim ALSAN (Doç. Dr.)

İbrahim FİDAN (Dr. Öğr. Üyesi)

İhsan ÇAPCIOĞLU (Prof. Dr.)

İsmail ÇALIŞKAN (Prof. Dr.)

İsmail Hakkı ÜNAL (Prof. Dr.)

Mahmut AY (Prof. Dr.)

Mahmut DEMİR (Dr.)

Mehmet Akif FİDAN (Dr. Öğr. Üyesi)

Mehmet Akif KOÇ (Prof. Dr.)

Mehmet AKKUŞ (Prof. Dr.)

Mehmet KALAYCI (Doç. Dr.)

Mehmet ÜNAL (Prof. Dr.)

Mesut OKUMUŞ (Prof. Dr.)

Metin ÖZDEMİR (Prof. Dr.)

Mevlüt ERTEN (Prof. Dr.)

Muhammed Ali YAZIBAŞI (Dr. Öğr. Üyesi)

Murat DEMİRKOL (Doç. Dr.)

Mustafa ÖZKAN (Doç. Dr.)

Nahide BOZKURT (Prof. Dr.)

Necmettin PEHLİVAN (Dr. Öğr. Üyesi)

Nurullah YAZAR (Dr. Öğr. Üyesi)

Ömer ACAR (Doç. Dr.)

Salih AYDEMİR (Dr. Öğr. Üyesi)

Suat ERDEM (Doç. Dr.)

Şaban Ali DÜZGÜN (Prof. Dr.)

Tahirhan AYDIN (Doç. Dr.)

Yaşar DAŞKIRAN (Doç. Dr.)

Zeynel AYDIN (Dr. Öğr. Üyesi)

Zikri YAVUZ (Dr. Öğr. Üyesi)

Zülfikar GÜNGÖR (Prof. Dr.)

Mehmet AKIN (Dr.)