İLAMER Öğrenci Sempozyumu – VIII (Mayıs 2018)

 

 

İSLÂM MEDENİYETİNİN YAPI TAŞLARI

“Geçmişten Günümüze İslam Medeniyetinde İlim Adamlarının Özgünlük ve Fikir Özgürlüğü Arayışı”

24-28 Nisan 2018 | Ankara

 

Sempozyum PDF

 

FOTOĞRAFLAR