İLAMER Öğrenci Sempozyumu – VII (Mayıs 2017)

 

 

İSLÂM MEDENİYETİNİN YAPI TAŞLARI

“Geçmişten Günümüze Din Anlayışı Farklılıklarını Belirleyen Etkenler”

10-13 Mayıs 2017 | Ankara

 

Sempozyum PDF

 

FOTOĞRAFLAR