İLAMER Öğrenci Sempozyumu – VI (Mayıs 2016)

 

 

İSLÂM MEDENİYETİNİN YAPI TAŞLARI

“Dini İlimlerde Disiplinlerarası İlişkinin Dünü, Bugünü ve Geleceği”

12-13-14 Mayıs 2016 | Ankara

 

Sempozyum PDF

 

FOTOĞRAFLAR