İLAMER Öğrenci Sempozyumu – V (Mayıs 2015)

 

 

İSLÂM MEDENİYETİNİN YAPI TAŞLARI

“Geçmişten Günümüze İslâmi İlimlerde Usûl /Metodoloji Arayışları”

14-15-16 Mayıs 2015 | Ankara

 

Sempozyum PDF

 

FOTOĞRAFLAR