İLAMER Öğrenci Sempozyumu – IV (Mayıs 2014)

 

 

İSLÂM MEDENİYETİNİN YAPI TAŞLARI

“İslâmî İlimler ve Eğitim-Öğretimi”

15-16-17 Mayıs 2014 | Ankara

 

Sempozyum PDF

 

FOTOĞRAFLAR