İLAMER Öğrenci Sempozyumu – VIII (Mayıs 2018)

    İSLÂM MEDENİYETİNİN YAPI TAŞLARI “Geçmişten Günümüze İslam Medeniyetinde İlim Adamlarının Özgünlük ve Fikir Özgürlüğü Arayışı” 24-28 Nisan 2018 | Ankara   Sempozyum PDF   FOTOĞRAFLAR