İLAMER Öğrenci Sempozyumu – VII (Mayıs 2017)

    İSLÂM MEDENİYETİNİN YAPI TAŞLARI “Geçmişten Günümüze Din Anlayışı Farklılıklarını Belirleyen Etkenler” 10-13 Mayıs 2017 | Ankara   Sempozyum PDF   FOTOĞRAFLAR