İLAMER Öğrenci Sempozyumu – VI (Mayıs 2016)

    İSLÂM MEDENİYETİNİN YAPI TAŞLARI “Dini İlimlerde Disiplinlerarası İlişkinin Dünü, Bugünü ve Geleceği” 12-13-14 Mayıs 2016 | Ankara   Sempozyum PDF   FOTOĞRAFLAR