İLAMER Öğrenci Sempozyumu – V (Mayıs 2015)

    İSLÂM MEDENİYETİNİN YAPI TAŞLARI “Geçmişten Günümüze İslâmi İlimlerde Usûl /Metodoloji Arayışları” 14-15-16 Mayıs 2015 | Ankara   Sempozyum PDF   FOTOĞRAFLAR