İLAMER Öğrenci Sempozyumu – IV (Mayıs 2014)

    İSLÂM MEDENİYETİNİN YAPI TAŞLARI “İslâmî İlimler ve Eğitim-Öğretimi” 15-16-17 Mayıs 2014 | Ankara   Sempozyum PDF   FOTOĞRAFLAR