İLAMER 2019 Öğrenci Sempozyumu Başvuru

İLAMER 2019 Öğrenci Sempozyumu'na başvurular başlamıştır.

 

 

 

 

SEMPOZYUMA BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ

 

 

SEMPOZYUM AFİŞİNİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

 

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE İSLAM MEDENİYETİNDE

BİR ARADA YAŞAMA TECRÜBESİ

A-    BİR ARADA YAŞAMAYA ZEMİN OLUŞTURAN UNSURLAR

 • Bir Arada Yaşamanın Gerekliliği ve Önemi
 • Bir Arada Yaşamanın Dini Temelleri
 • Müsamaha
 • İhtilaf Ahlakı
 • İnanç ve Düşünce Özgürlüğü
 • Kültürel Çeşitlilik
 • Dini Çeşitlilik / Dinde Çeşitlilik
 • Çoğulculuk
 • Çokkültürlülük
 • Çokhukukluluk

B-    GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE BİR ARADA YAŞAMA TECRÜBESİ

 • Medine Vesikası
 • Dört Halife Döneminde Bir Arada Yaşam
 • Emeviler Döneminde Bir Arada Yaşam
 • Abbasiler Döneminde Bir Arada Yaşam
 • Selçuklular Döneminde Bir Arada Yaşam
 • Osmanlı İmparatorluğu Döneminde Bir Arada Yaşam
 • Endülüs Tecrübesi
 • Bir Arada Yaşamda Örnek şehirler: Kudüs, İstanbul, Saray-Bosna…
 • Doğu Toplumlarında Bir Arada Yaşam
 • Batı Toplumlarında Bir Arada Yaşam
 • Müslümanların Azınlıkta olduğu Toplumlarda Bir Arada Yaşam

C-    BİR ARADA YAŞAMANIN ÖNÜNDEKİ ENGELLER

 • Ayrımcılık ve Ötekileştirme
 • İslamafobi / Zenofobi
 • Yabancı Düşmanlığı
 • Irkçılık
 • Nefret Dili ve Söylemi
 • Tekfirci Söylem
 • Şiddet Söylemi
 • Dini Motifli Söylem
 • Etnosentirizm (Etnik Merkezcilik)
 • Egosentirizm ( BenMerkezcillik)
 • Mezhep Taassubu

 

SEMPOZYUMA BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ