2018-2019 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAŞLADI...

 

İlahiyat Araştırmaları Merkezi'mizin bünyesinde devam eden araştırma grupları 2018-2019 eğitim dönemi derslerine başladı.

 

    Tefsir

              Prof.Dr.Mesut OKUMUŞ

              Prof.Dr. Mevlüt ERTEN

              Dr. Öğr.Üyesi Mehmet AKIN

    İslam Hukuku

              Doç.Dr. Ercan ESER

              Doç.Dr. Suat ERDEM

    Kelam ve İslam Mezhepleri Tarihi

              Doç.Dr. Hilmi KARAAĞAÇ

              Dr. Öğr.Üyesi Ersan ÖZTEN

              Dr. Öğr.Üyesi Mücteba ALTINTAŞ

    Arap Dili ve Belagati 

              Doç.Dr. Ömer ACAR

                 Dr.Öğr.Üyesi İbrahim FİDAN

                Öğr.Gör.Duran EKİZER

    Dini Bilimler 

                 Prof.Dr. İhsan ÇAPÇIOĞLU

              Dr.Öğr.Üyesi Salih AYDEMİR

     Arapça Kursu

             Hayrullah ÇETİNKAYA

             Muhammet KURT

             Muhammed TÜRKİ

    İngilizce Kursu

             Nevfel BAYTAR