İLAMER Araştırma Grupları Derslerine Başladı

İlahiyat Araştırmaları Merkezi'mizin bünyesinde devam eden araştırma grupları 2017-2018 eğitim dönemi derslerine başladı.

İslam Tarihi 1 ve 2, Kelam-Felsefe, İslam Hukuku, Tefsir, Arap Dili ve Belagatı ve Din Bilimleri(Din Sosyolojisi/Psikolojisi/Eğitimi) olmak üzere yedi araştırma grubu derslerine başladı. Araştırma gruplarının haftalık 6 saat derslerinin yanında, ingilizce ve arapça destek seminerleri de başladı. Araştırma gruplarının ders programı ve danışman hocaları aşağıda gösterildiği gibidir.

 

Araştırma Grubu Danışman/Ders Hocaları Cumartesi 09.30-16.00 Cumartesi 16.00-18.00 Pazar 09.30-16.00

İslam Tarihi - I

 

Prof. Dr. Eyüp BAŞ

Doç. Dr. Fatih ERKOÇOĞLU

Doç. Dr. Mustafa ÖZKAN

Alan Seminerleri  İngilizce Desteği Arapça Seminerleri
İslam Tarihi - II

Prof. Dr. Eyüp BAŞ

Yrd. Doç. Dr. Nurullah Yazar

Yrd. Doç. Dr. Mustafa Necati BARIŞ

Alan Seminerleri İngilizce Desteği Arapça Seminerleri
İslam Hukuku 

Doç. Dr. Abdurrahman CANDAN

Dr. Hadi Ensar CEYLAN

Alan Seminerleri  İngilizce Desteği Arapça Seminerleri

Tefsir 

Prof. Dr. Mesut OKUMUŞ

Doç. Dr. Mevlüt ERTEN

Yrd. Doç. Dr. Davut ŞAHİN

Alan Seminerleri  İngilizce Desteği Arapça Seminerleri
Kelam-Felsefe

Doç. Dr. Murat DEMİRKOL

Yrd. Doç. Dr. Himi KARAAĞAÇ

Alan Seminerleri İngilizce Desteği Arapça Seminerleri
Arap Dili ve Belagatı 

Doç. Dr. Ömer ACAR

Yrd. Doç. Dr. Yaşar DAŞKIRAN

Dr. Ahmed İsmayil

Alan Seminerleri  İngilizce Desteği Arapça Seminerleri
Din Bilimleri

Doç. Dr. İhsan ÇAPCIOĞLU

Yrd. Doç. Dr. M. Ali YAZIBAŞI

Yrd. Doç. Dr. F. Zeynep BELEN

Alan Seminerleri İngilizce Desteği Arapça Seminerleri