İSLÂM MEDENİYETİNİN YAPI TAŞLARI VI - MAYIS 2016

Sempozyum, İslam Medeniyeti bünyesinde bulunan dinî İlimlerde geçmişten günümüze kadar disiplinler arası ilişkinin mahiyeti, seyri, neden gündeme

geldiği, gerekliliği ve geleceğine ilişkin özgün bakış açılarını paylaşmak ve bu alana katkı sunmak amacındadır. Dinî ilimler içindeki tüm disiplinlerin yanı sıra disiplinler arası tüm çalışmaların sempozyuma katkısı önemsenmektedir.

 

TEBLİĞİ KABUL EDİLEN KİŞİ VE İLGİLİ TEBLİĞ BAŞLIKLARI


1- Esra ŞENSES: İslam Tarihinin İlk Döneminde (Hz. Peygamber ve Dört Halife Dönemleri) İslamî İlimlerde Disiplinler Arasındaki İlişkinin Mahiyeti
2- Zeynep Betül ÖNDER: İslam Tarihinde Ansiklopedik Âlim Tipinin Yetişmesinde Dinî İlimlerde Disiplinler Arası İlişkinin Etkisi: İbn Sa’d Örneği

3- Gülistan DÜNDAR: Günümüzde Dini İlimlerde Disiplinler Arası İlişkinin Gündeme Geliş Sebepleri
4- Osman CURUK: Dinî İlimlerde Disiplinler Arası İlişkiyle İlgili Yapılan Modern Dönem Çalışmaları
5- Ali Asgar KASIMOV: Çağımızda Dini İlimlerde Disiplinler Arası İlişki Gerekli midir?
6- Hümeyra TETİK: Modern Dönemde Dini İlimlerde Disiplinler Arası İlişkinin İmkanı ve Metodu
7- Halime DORACAN: Din Sosyolojisi-İslam Hukuku İlişkisi
8- Gülizar DOMURCUK: Kur’an’ın Doğru Anlaşılmasında Hadisin Rolü
9- Birgül DOĞAN: Dini İlimlerin Çağdaş İletişim Disiplinleri İle İlişkisi: İslam Tarihi-Sinema İlişkisi Çerçevesinde Doğu Batı Algısı
10- Pakize KÖYTEPE: Siyer-Kur’an İlişkisi
11- Betül ÖZTÜRK: Tefsir-Dinler Tarihi İlişkisi: Musa (as) Kıssalarının Kur’an-ı Kerim ve Kutsal Kitaplardaki Karşılaşmaları
12- Nursena KOCAKAPAN: İslam Düşüncesinde Felsefenin Yeri ve Kelamla İlişkileri
13- Rukiye YAMAN: Tefsir-Kelam İlişkisi Bağlamında Kur’an Kıssalarının Tarihsel Gerçekliği Tartışmaları
14- Canan TAMİNCE: Tasavvuf-Din Psikolojisi İlişkisi: Trasnpersonel (Benötesi) Psikoloji Örneği
15- Zemzem İNAN: Dinler Tarihi-İslam Tarihi İlişkisi Bağlamında Yahudi Geleneğindeki Kadın Algısının İslam Geleneğindeki İzdüşümleri
16- Gönül ÇEVİK: Felsefe-Kelam İlişkisi Bağlamında İbn Rüşt’ün Diyalektik Konusunda Kelamcılara Eleştirileri
17- Şeyda Nur BİLGİ: Siyer-Din İlişkisi Bağlamında Şiddet Problemine Hz. Muhammed Eksenli Çözüm
18- Merve BOZAN: Din Felsefesi, Dinler Tarihi ve Tefsir Üçgeninde Paull Tillich’in Adem Kıssasına Bakışı
19- Esra SALAR: Siyer-Din Eğitim-Öğretim İlişkisi: Din Öğretiminde Teknik ve Yöntemler
20- Zehra ÖZTÜRK: İslam Felsefesi-Tasavvuf İlişkisi: İslam Felsefecilerinin Metafizik Algısı Üzerine
21- Hacer SALAR: Kelam ve Felsefede Yaratma
22- Yusuf YAPICI: Din Sosyolojisi-Fıkıh İlişkisinin Ne’liği ve Nasıl’lığı Üzerine Bir Deneme
23- Enes Furkan ONUR: Dini İlimlerin Tefsir İlmine Katkısı
24- Fatma Nur ATAN: İslam Tarihi Açısından Bir Bilgi Kaynağı Olarak Kur’an-ı Kerim
25- Onur GÜLER: Teolojik ve Felsefi Boyutlarıyla Hukuk-Ahlak İlişkisi
26- Ahmet ALTINSOY: Tarihselliğin Tarihsel Kökenleri
27- Tuğba EDİS: Hadis-Toplum Bilimi Bağlamında Buhari’de Kitabu’l-İdeyn
28- Salih Samed KILIÇKAYA: İslam Hukukunun Doğru Anlaşılmasında Din Sosyolojisinin Önemi
29- Tevhide Şehid CERAN: Mezhepler Tarihi ve Din Sosyolojisi İlişkisi
30- Sema ÇINAR: Kelam İlminin Doğru Anlaşılmasında İslam Tarihinin İmkânları
31- Okan UZUNÖZ: Dini İlimlerde Disiplinler Arası İlişkiden Yararlanarak Eser Yazan Âlimler: Taberi Örneği
32- Mairamkan İSABAEA: Temel İslam Bilimlerinde Fıkıh ve Tasavvuf İlişkisi
33- Şerafettin BORAZAN: Fıkıh-Din Sosyolojisi İlişkisi
34- İbrahim Emre ŞAMLIOĞLU: Dinler Tarihinin Dini İlimlere Katkısı
35- Canan TEKE: Dinler Tarihi-Din Sosyolojisi İlişkisi
36- Tuğba ARSLAN: İbn Kesir’in Siretu’n-Nebeviyye’sinde Siyer-Hadis İlişkisi
37- Şeyma MONİS: Kelam-İslam Felsefesi İlişkisi

 

BAŞVURU ŞARTLARI

Sempozyuma lisans ve lisansüstü öğrencileri başvurabilirler.
Katılımcılar başvuru formunu eksiksiz bir şekilde doldurarak başvuracaklardır.
Bildiri özetleri, 300-500 kelime arasında, anahtar kavramlarla birlikte Türkçe olmalıdır.

Sempozyum Afişi

pdf 

SEMPOZYUM TAKVİMİ

Sempozyum İlanı: 12 Ekim 2015
Bildiri Özetlerinin Son Gönderilme Tarihi: 30 Kasım 2015
Kabul Edilen Bildirilerin İlanı: 7 Aralık 2015
Metinlerin Son Gönderilme Tarihi: 18 Nisan 2016
Sempozyum Tarihi: 12-13-14 Mayıs 2016

 

BİLİM JÜRİSİ

Prof. Dr. İsmail Hakkı ÜNAL
Prof. Dr. Mehmet AKKUŞ
Prof. Dr. Ali YILMAZ
Prof. Dr. Bilal KEMİKLİ
Prof. Dr. Kadir ÖZKÖSE
Prof. Dr. Eyüp BAŞ
Prof. Dr. Celal TÜRER
Prof. Dr. Mehmet Akif KOÇ
Prof. Dr. İsmail KÖZ
Prof. Dr. Şaban Ali DÜZGÜN
Prof. Dr. Soner GÜNDÜZÖZ
Prof. Dr. İsmail ÇALIŞKAN
Prof. Dr. Metin ÖZDEMİR
Prof. Dr. Ahmet ÜNSAL
Prof. Dr. Durmuş ARIK
Prof. Dr. Müfit Selim SARUHAN
Prof. Dr. Mehmet ÜNAL
Prof. Dr. Bünyamin ERUL
Prof. Dr. Mahmut AY
Prof. Dr. Zülfikar GÜNGÖR
Prof. Dr. Mehmet ÜNAL
Prof. Dr. Kazım ARICAN
Doç. Dr. Gürbüz DENİZ
Doç. Dr. Fatih ERKOÇOĞLU
Doç. Dr. Mustafa ÖZKAN
Doç. Dr. İhsan ÇAPÇIOĞLU
Doç. Dr. Münire Kevser BAŞ
Doç. Dr. Fazlı ASLAN
Doç. Dr. Murat DEMİRKOL
Doç. Dr. Abdülmecit İSLAMOĞLU
Doç. Dr. Tahirhan AYDIN
Yrd. Doç. Dr. Davut ŞAHİN
Yrd. Doç. Dr. Ömer ACAR
Yrd. Doç. Dr. Eyüp ŞAHİN
Yrd. Doç. Dr. Zikri YAVUZ
Yrd. Doç. Dr. Fatih ÖZKAN
Yrd. Doç. Dr. İbrahim ASLAN
Yrd. Doç. Dr. Ali ÇETİN
Yrd. Doç. Dr. Halide ASLAN
Yrd. Doç. Dr. Rabiye ÇETİN
Yrd. Doç. Dr. Yıldız KIZILABDULLAH
Yrd. Doç. Dr. Ahmet YEMENİCİ
Yrd. Doç. Dr. Ferhat GÖKÇE
Yrd. Doç. Dr. Yaşar DAŞKIRAN
Yrd. Doç. Dr. Zeynel AYDIN
Yrd. Doç. Dr. Necmettin PEHLİVAN
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Akif FİDAN
Yrd. Doç. Dr. Mesut CEVHERİ
Yrd. Doç. Dr. Ali HATALMIŞ
Yrd. Doç. Dr. Mücteba ALTINTAŞ
Yrd. Doç. Dr. Muhammet Ali YAZIBAŞI
Yrd. Doç. Dr. Ahmet ÜRKMEZ
Dr. Mahmut DEMİR
Dr. Ali PARLAK
Dr. Hüseyin ŞAHİN
Dr. Ahmet İsmail ALLİ

 

2016 Öğrenci Sempozyumu Muhtemel Konu Başlıkları

İlk Dönem İslam Tarihinde Dinî İlimlerde Disiplinler Arası İlişkinin Mahiyeti
İslam Tarihinde Ansiklopedik lim Tipinin Yetişmesinde Dinî İlimlerde Disiplinler Arası İlişkinin Etkisi
Dinî İlimlerde Disiplinler Arası İlişkiden Yararlanarak Eser Yazan limler: Taberî, İbn’ül-Esîr, Zehebî... Örneği
Dinî İlimlerde Disiplinler Arası İlişkinin Kopuş Seyri ve Sebepleri
Günümüzde Dinî İlimlerde Disiplinler Arası İlişkinin Gündeme Geliş Nedenleri
Modern Dönemde Dinî İlimlerde Disiplinler Arası İlişki İle İlgili Yapılan Çalışmalar
Çağımızda Dinî İlimlerde Disiplinler Arası İlişki Gerekli midir?
Modern Dönemde Dinî İlimlerde Disiplinler Arası İlişkinin İmkânı ve Metodu
Bir İlim Olarak İslam Tarihi’nin Dinî İlimlerle İlişkisi
İslam Tarihi-Fıkıh İlişkisi
İslam Tarihi Açısından Bir Bilgi Kaynağı Olarak Kur’an
Kur’an Kıssalarının Anlatımında Esas Alınan Eğitim-Öğretim Teknikleri ve İslam Tarihi Öğretimi
İslam Tarihi Öğretimi ve
Siyer- Kur’an İlişkisi
Siyer-Hadis İlişkisi
Hadis ve Dinî İlimler
Hadis - Tasavvuf İlişkisi
Hadis - Tefsir İlişkisi
Kelam İlminin Ortaya Çıkışında ve Teşekkülünde Kur’ân Yorumlarının Etkisi
Kelâmî Konu ve Kavramların Anlaşılmasında İslam Tarihi İlminin Önemi
Kelam-İslam Felsefesi İlişkisi
Dinî İlimlerin Gelişim Seyri ve Yorumlanmasında Din Felsefesinin Etkisi
Dinler Tarihinin Anlaşılmasında Din Felsefesinin Rolü
Dinî İlimlerin Kaynağı Olarak Tefsir
Tefsir-İslam Hukuku İlişkisi
Klasik Tefsir Kitaplarında En Temel Sosyal Problemler ve Din Sosyolojisinin Metodik Yaklaşımı
Tefsir-İslam Tarihi İlişkisi
Türk-İslam Edebiyatı- İslam Tarihi İlişkisi
Dinî İlimlerin Kur’ân Yorumlarına Katkısı
Dinler Tarihinin Anlaşılmasında İslam Sanat Tarihinin Katkıları
Dinler Tarihi’ne Kaynaklığı Açısından İslam Tarihi
Tasavvuf-Din Psikolojisi İlişkisi
Dinî Duyuş ve Davranışları Yorumlamada Kur’ân’ın Katkısı
Din Sosyolojisinde Anlayıcı Yaklaşım ve Tasavvufun Temel Kaynaklarının Kullanımı
Günümüz İslam Dünyası’nda Şiddeti Üreten Din Algısı Problemi ve Din Sosyolojisinin İmkânları
Dinî Gruplar Bağlamında Din Sosyolojisi ve Mezhepler Tarihi İmkânları
İslam Hukuku-Kur’an İlişkisi
İslam Hukuku-Siyer İlişkisi
İslam Hukuku-Din Sosyolojisi
Mezhepler Tarihi- Din Sosyoloji İlişkisi
Dinî İlimlerin Öğretiminde, Din Eğitim-Öğretiminin Teknik ve Yöntemleri
Din Eğitim- Öğretimi ve Kur’ân
Din Eğitim- Öğretimi ve Siyer

 

SEMPOZYUM SEKRETERYASI

Aytmırza SATIBALDİEV
İLETİŞİM BİLGİLERİ
Şenlik Mah. Düz Sok. No:6 Keçiören/Ankara
Tel: 0 (312) 380 62 67, Cep: 0 536 554 21 73