İlamer Hakkında


Kurumsal Kimlik:
İlahiyat Araştırmaları Merkezi (İLAMER), Mütevelli Heyet Başkanlığını Diyanet İşleri eski başkanlarından Lütfi Doğan’ın yaptığı İslâmî İlimleri Araştırma ve Yayma Vakfı bünyesinde 2006 yılı başında faaliyetlerine başlamıştır. Merkezin Akademik Koordinatörlüğünü Prof. Dr. Eyüp BAŞ yapmaktadır.

 

Kurumsal Amaç:
İLAMER, ilâhiyat ilimleri alanında araştırmalar yapmak, araştırmacılara destek olmak, projeler üretmek, üretilen bilginin ulusal ve uluslararası düzeyde paylaşımını sağlamak amacı ile kurulmuş olan bir araştırma merkezidir.