İsilay ve İlamer Hakkında


İSLÂMİ İLİMLERİ ARAŞTIRMA VE YAYMA VAKFI (İSİLAY)

 

Kurumsal Kimlik:

İSİLAY Vakfı, Diyanet İşleri Eski Başkanı Lütfi DOĞAN Hocamızın başkanlığında 1987 tarihinde kurulmuştur.

Kurumsal Amaç:
İslami ilimler alanında araştırmalar yapmak, araştırmacılara destek olmak, projeler üretmek, üretilen bilginin ulusal ve uluslararası düzeyde paylaşımını sağlamaktır.

Hizmet alanını İslami ilimleri, araştırıp incelemek, her türlü neşriyat yapmak, ilim adamı ve araştırmacılar yetiştirmek, eğitim, kültür, sağlık, sosyal ve iktisadi kurumlar kurmak, kurulmuş olanlara ortak ve yardımcı olmak olarak tayin etmiştir.

 

  • Bu doğrultuda ülkemizin ilmi ve kültürel alanlardaki gelişimine destek olmayı, İslamî İlimlerde bilgili ve donanımlı gençlerin yetişmesine maddeten ve manen katkıda bulunmayı,Eğitim, öğretim alanlarında tesisler kurmayı ve kurulmuş olanları desteklemeyi, İnsanlar arasında sosyal ve ekonomik açılardan yardımlaşma ve dayanışmayı sağlamayı; bu amaçlara yönelik faaliyetlerde bulunmayı, Milli, manevi, tarihi ve kültürel değerleri araştırmayı, geliştirmeyi, korumayı, yaşatmayı; bu suretle milli ve manevi değerlerimizin güçlenmesine katkıda bulunmayı hedeflemektedir. 
  • İsilay Vakfı hizmetlerini Ankara’da Balgat ve Keçiören’de bulunan binalarda sürdürmektedir. 

    Balgatta bulunan hizmet binası İki dairenin birleştirilmesi elde edilmiştir. Burada İslâmi İlimlere yönelik zengin bir kütüphane oluşturulmuş, araştırmacıların ve öğrencilerin hizmetine sunulmuştur.

 İLAHİYAT ARAŞTIRMALARI MERKEZİ (İLAMER)

 Keçiören Şenlik Mahallesinde bulunan hizmet binası 1993 yılında faaliyete başlamıştır. 1993-2000 yılları arasında BEDİR KÜLLİYESİ olarak hizmet vermiştir. 2006 tarihinden itibaren İlahiyat Araştırmaları Merkezi (İLAMER) olarak hizmet vermektedir.