İSLÂM MEDENİYETİNİN YAPI TAŞLARI - IV

IMG 5386

İlahiyat Araştırmaları Merkezi (İLAMER) ve İslami İlimler Araştırma ve Yayma Vakfı(İSİLAY)  tarafından organize edilen ve bu yıl dördüncüsü düzenlenen İlamer Öğrenci Sempozyumu İslam Medeniyeti’nin Yapı Taşları 15-16 Mayıs 2014’te Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yunus Emre Konferans Salonu’nda gerçekleşti. 

Sempozyumun bu yılki konusu, İslami İlimler ve Eğitim- Öğretimiydi. Sempozyuma Türkiye Diyanet Vakfı(TDV)’ nin yanı sıra Ankara İlahiyat Öğrenci Temsilciliği, İlamer Öğrenci Temsilciliği, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrenci kulüplerinden; Kulüp Seyyah,  EVED Kulübü, Kulüp Sefine, Uluslararası İlahiyatçılar Kulübü katkıda bulundu.

 

 İlamer Öğrenci Sempozyumunun  tebliğlerini PDF olarak indirebilirsiniz.

pdf


Sempozyum, İlamer Öğrenci Sempozyumu Düzenleme Kurulu Başkanı
Prof. Dr. Eyüp Baş, DİB Eski Başkanı ve İSİLAY Mütevelli Heyet Başkanı Lütfi Doğan, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Akkuş, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Hakkı Ünal sempozyumun açılışında konuşmalar yaptılar.

Programda 7 oturum gerçekleştirildi. 7 oturum içerisinde toplam 38 tebliğci söz aldı. Her oturum sonunda iki müzakereci oturumda söz alan konuşmacıların tebliğlerini değerlendirdi. İkinci günün sonunda oturumların sonlanması ile beraber Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden Prof. Dr. Durmuş Arık, Doç. Dr. Zülfikar Güngör, Yrd. Doç. Dr. Yıldız Kızılabdullah, Yrd. Doç. Dr. Oğuzhan Tan ve Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi’nden Prof. Dr. İsmail Çalışkan değerlendirme konuşmalarını yaptılar. Değerlendirme konuşmalarında öğrenci sempozyumunun lisansüstü eğitimine hazırlanan öğrenciler için oldukça önemli olduğuna ve bu fırsatın verilmesinin geleceğe yönelik bir yatırım olduğunun altı çizildi. Değerlendirme konuşmalarının sonunda söz alan İlamer Öğrenci Sempozyumu Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Eyüp Baş; geçmiş yıllarda sempozyumlarda yer alanların şu anda yüksek lisans ve doktora seviyesinde eğitimlerine devam ettiklerine vurgu yaparak, eğitim hayatına devam etmek isteyen lisans seviyesindeki öğrencilere bu sempozyumlara katılmalarını tavsiye etti. Sempozyum 17 Mayıs Kastamonu Kültür, Sanat ve Tarih gezisi ile son buldu.

 
Sempozyum Oturumları ve Kastamonu Kültür, Sanat ve Tarih Gezisi
 

 

İlamer Sempozyum Eki̇bi̇ ve İlamer Mezunlari Kastamonu’da

Her yıl geleneksel hale gelen ve IV.sü 15-16-17 Mayıs 2014 tarihinde yapılan İLAMER Öğrenci Sempozyumu’nun bu yılki gezi programı Kastamonu’ya yapıldı. 17 Mayıs Cumartesi günü Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi önünden sempozyumda görevli olan öğrenci ve öğretim üyelerinin yanı sıra daha önceden mezun olmuş Bedir ve İLAMER mezunları da gezi için hazır bulundu. Yaklaşık yüz kişi iki otobüs ile birlikte Kastamonu’ya hareket ettik.


Gezinin ilk durağı Kastamonu Kalesi oldu. Bizans döneminde yapılan ve daha sonrada Osmanlı döneminde aktif olarak kullanılan Kastamonu Kalesi’nden neredeyse bütün Kastamonu’yu seyretmek mümkün. Kastamonu Kalesi’nin ardından ziyaretçiler yürüyerek Şeyh Şaban-ı Velî’nin türbesinin de bulunduğu külliyeye geçtiler. Burada öğle namazı eda edilip Şeyh Şaban-ı Veli’nin Türbesi ziyaret edildikten sonra öğle yemeği için Kastamonu Üniversitesi kampüsüne geçildi.


Öğle yemeğinde gezi ekibimizi Kastamonu Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Refat Özkan ağırladı. Hoş bir muhabbet ortamında yenilen öğle yemeğinden sonra Üniversiteye bağlı İlahiyat Fakültesi gezildi. Daha sonra şehir merkezine hareket edilerek ziyaretçiler Kastamonu’da serbest bırakıldı. Bu zaman diliminde Kastamonu’nun simgelerinden biri olan ve Mehmet Akif Ersoy’un vaazlarının olduğu Nasrullah Camii Şerifi, Yakup Ağa Külliyesi, tarihi bir yapı olan Vilayet Konağı ve Rektörlük binası, Osmanlı Sarayı, Kurşunlu Han gibi Kastamonu’da ki sayısız tarihi binayı ziyaret imkanı bulduk.


Serbest zamandan sonra Ankara’ya doğru harekete geçtiğimizde son durağımız Ilgaz Dağı oldu. Muhteşem doğasını, serin ve temiz havasını teneffüs ettikten sonra tekrar yolumuza devam ederek gece geç saatlerde Ankara’da olduk.

 

 

SEMPOZYUM YERI VE TARIHI
Ankara Ü. İ. F. Yunus Emre Konferans Salonu; 15-16-17 Mayıs -2014

 İLETİŞİM BİLGİLERİ
Şenlik Mah. Düz Sok. No:6 Keçiören/Ankara 
Tel: 0 (312) 380 62 67 Cep: 0 536 554 21 73

BİLİM JÜRİSİ

Prof. Dr. İsmail Hakkı ÜNAL
Prof. Dr. Mehmet AKKUŞ
Prof. Dr. Ali YILMAZ
Prof. Dr. Eyüp BAŞ
Prof. Dr. Celal TÜRER
Prof. Dr. İsmail ÇALIŞKAN
Prof. Dr. İsmail KÖZ
Prof. Dr. Mehmet Akif KOÇ
Prof. Dr. Nurettin CEVİZ
Prof. Dr. Durmuş ARIK
Prof. Dr. Bünyamin ERUL
Prof. Dr. Ahmet YILDIRIM
Doç. Dr. Zülfikar GÜNGÖR
Doç. Dr. Müfit Selim SARUHAN
Doç. Dr. Ahmet ÜNSAL
Doç. Dr. Gürbüz DENİZ
Doç. Dr. Fazlı ASLAN
Doç. Dr. İhsan ÇAPCIOĞLU
Doç. Dr. Fatih ERKOÇOĞLU
Doç. Dr. Kazım ARICAN
Yrd. Doç. Dr. Eyüp ŞAHİN
Yrd. Doç. Dr. Zikri YAVUZ
Yrd. Doç. Dr. Fatih ÖZKAN
Yrd. Doç. Dr. Mustafa ÖZKAN
Yrd. Doç. Dr. İbrahim ASLAN
Yrd. Doç. Dr. Abdülmecit İSLAMOĞLU
Yrd. Doç. Dr. Davut ŞAHİN
Yrd. Doç. Dr. Halide ASLAN
Yrd. Doç. Dr. Ahmet YEMENİCİ
Yrd. Doç. Dr. Ferhat GÖKÇE
Yrd. Doç. Dr. Ömer ACAR
Yrd. Doç. Dr. Yaşar DAŞKIRAN
Yrd. Doç. Dr. Zeynel AYDIN
Dr. Mahmut DEMİR
Dr. Mesut CEVHERİ
Dr. Ali PARLAK
Dr. Cafer ACAR
Dr. Ahmed İsmail Hassan ALY

 

 

SEMPOZYUM DÜZENLEME KURULU

 

Doç. Dr. Mustafa ÖZKAN, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi

 

Yrd. Doç. Dr. Ferhat GÖKÇE, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi

 

Yrd. Doç. Dr. Tahirhan AYDIN, Mardin Artuklu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

 

Yrd. Doç. Dr. Ali HATALMIŞ, Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

 

Ar. Gör. İlyas ALTUNER, Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

 

 

 

SEMPOZYUM SEKRETERYASI
Aytmırza SATIBALDİEV

 

 

Sempozyum Duyuru Afişi pdf

 

 

 Sempozyum Programı pdf