2015-2016 Akademik Destek Programı Kayıtları Devam Etmektedir.

akademikdestek20121.LİSANS AKADEMİK DESTEK PROGRAMI
Bu Program Kapsamında Tefsir Ve Kıraat, Hadis, İslam Hukuku, Kelam, İslam Tarihi, Arap Dili Ve Belagatı Araştırma Grupları açılacaktır. (2. ve 3. sınıfa geçen öğrencilerden yüksek lisans ve doktora düşünenlere) 

2) LİSANSÜSTÜ AKADEMİK DESTEK PROGRAMI 
Bu Program Kapsamında Temel İslam Bilimleri, İslam Tarihi Ve Sanatları, Felsefe Ve Din Bilimleri Proje Grupları açılacaktır. (Yüksek lisans ve Doktora Öğrencilerine)

  

3) İLAMER Musikî Cemiyeti
Dr. Fatih KOCA ve Ar. Gör. Ömer SELİMOĞLU danışmanlığında ses, nota, enstrüman ve dinî musikî eğitimini içermektedir.

Son Başvuru : 09 Ekim 2015

Mülakat: 10 Ekim 2015  Saat 09.30