Lisans Destek Programlarımız

 

 

                                

 

                                   İLAHİYAT LİSANS AKADEMİK DESTEK PROGRAMI

 

    

   Prof. Dr. Eyüp BAŞ’ın akademik danışmanlık ve koordinatörlüğünde 2008 yılında başlayan etkinliklerimiz, İLAHİYAT LİSANS AKADEMİK DESTEK            PROGRAMI adı altında belirli bir formata kavuşturuldu. Dil desteği, alan seminerleri ve proje dönemini içermekte olan bu program, lisansüstü öğrenime    (yüksek lisans, doktora) hazırlığı amaçlamaktadır.

 

    Amaç/Hedef:
    Programın temel amacı ülkemizdeki mevcut ve yeni açılan ilâhiyat fakültelerine nitelikli öğretim elemanı yetiştirmektir. Bu maksatla, İLAMER İlahiyat      Lisans Akademik Destek Programı’na başvuran ilâhiyat/islâmî ilimler öğrencilerinin, lisans sonrası akademik ilerleme ve yükselme süreçleri hakkında    bilgilendirilme ve bilinçlendirilmeleri sağlanmaktadır. Haliyle gelecekte akademik hayatta karşılacakları her tür etkinlik hakkında (tez ve seminer hazırlama,  makale yazma, kitap telifi, tercüme yapma, konferans sunma, sempozyum ve panellere bildiri hazırlama ve sunma gibi) danışman hocalar nezaretinde  deneyim kazanmaları temel hedeftir.

 

    

 

 

Süreç/Zamanlama: 

Program ilahiyat/islâmî ilimler öğreniminin 1, 2, 3 ve 4. sınıflarıyla eş zamanlı olarak yürütülecek şekilde planlanmıştır. Böylece ilahiyat fakültesinde    öğrenim gören öğrencilerin hazırlık sınıftan itibaren akademik anlamda yönlendirilmesi hedeflenmiştir. Buna göre İlahiyat hazırlık ve 1. sınıftan alınan  öğrenciler, İlahiyat fakültesindeki öğrenimlerine eşzamanlı olarak metin okuma merkezli Arapça hazırlık süreci geçirmektedirler.   Bu süreçte yıl boyu Tefsir, Hadis, Fıkıh ve Siyer-i Nebî okumaları aşağıdaki programa uygun şekilde yapılmaktadır.

Program Hazırlık ve 1. sınıf öğrencilerine uygulanmaktadır.

 

Metin okumaları ile hazırlık sürecini tamamlayan öğrenciler, ilahiyat 2. sınıfın başında mülakatla Araştırma Gruplarına alınmaktadırlar.
İLAMER’de İlahiyat Lisans Akademik Destek Programı kapsamında altı Araştırma Grubu oluşturulmaktadır. Bunlar;


- Tefsir
- Hadis
- İslam Hukuku
- Arap Dili ve Belagatı
- İslam Tarihi ve Sanatları
- Felsefe ve Din Bilimleri

 

Gruplara alınan öğrenciler 2. sınıf boyunca alan seminerleri, 3. sınıf boyunca da danışman hoca nezaretinde telif veya tercüme proje dönemi geçirmektedirler. Ayrıca akademik ilerlemenin önemli bir faktörü olan yaban

cı dil konusunda da iki yıl boyunca destek almaktadırlar.


Grup öğrencilerinin bütün faaliyetleri ilahiyat fakültelerinden davet edilen bir öğretim üyesi danışmanlığında yürütülmekte, alan seminerleri de yine öğretim üyeleri tarafından verilmektedir.

 

Lisans Akademik Destek Programı hedeflenen formata 2012-2013 öğretim yılında kavuştu.

 

Programa İlişkin Tecrübe:

İLAMER İlahiyat Lisans Akademik Destek Programı 2008’de ilk uygulanmaya başlandığında öğrenciler doğrudan İlahiyat 3. sınıf öğrencilerinden seçilmiştir. Bir yıl sonra ise 2. sınıf öğrencilerine 

Arapça hazırlık dersleri verilmeye başlanmış, bunlar 3. sınıfa geçince gruplara alınmaya başlanmıştır.


Lisans Akademik Destek Programı 2014-15 öğretim yılına kadar 10 grup üzerinde uygulandı. Bu öğretim yılı öncesinde İLAMER’den; 2 Tefsir, 1 Hadis ve 3 İslam Tarihi, 2 İslam Hukuku, 1 Arap Dili ve Belagatı, 1 Felsefe ve Din Bilimleri Araştırma grubu mezun edildi.

 

Mezun edilen araştırma gruplarına danışmanlık yapan ve ders veren hocalarımız:

 

1.         1.Tefsir Araştırma Grubu:

                                                  Prof. Dr. İdris ŞENGÜL
                                                  Yrd. Doç. Dr. Davut ŞAHİN
                                                  Yrd. Doç. Dr. Zeynel AYDIN
2.          2.Tefsir Araştırma Grubu:

                                                  Prof. Dr. Mehmet Akif KOÇ
                                                  Dr. Ali PARLAK
                                                  Dr. Ahmet İŞLEYEN
                                                  Dr. Mesut CEVHERİ
3.         1.İslâm Tarihi Araştırma Grubu:
                                                  Prof. Dr. Eyüp BAŞ
                                                  Yrd. Doç. Dr. Mustafa ÖZKAN
4.         2.İslâm Tarihi Araştırma Grubu:

                                                  Prof. Dr. Eyüp BAŞ
5.         3.İslâm Tarihi Araştırma Grubu:

                                                  Doç. Dr. Fatih ERKOÇOĞLU
                                                  Prof. Dr. Ali YILMAZ
                                                  Doç. Dr. Zülfikar GÜNGÖR
6.          Hadis Araştırma Grubu:
                                                  Prof. Dr. Bünyamin ERUL
                                                  Dr. Mahmut DEMİR
7.          Arap Dili ve Belagatı Araştırma Grubu:

                                                 Yrd. Doç. Dr. Yaşar DAŞKIRAN
                                                 Yrd. Doç. Dr. Ömer ACAR
                                                 Doç. Dr. Ahmed Cuma
                                                 Öğ. Gör. Ahmed İsmail
8.        1. İslâm Hukuku Araştırma Grubu:

                                                 Doç. Dr. Ahmet ÜNSAL
9.        2. İslâm Hukuku Araştırma Grubu:

                                                 Prof. Dr. Ahmet ÜNSAL
10.       Felsefe ve Din Bilimleri Araştırma Grubu

                                                 Doç. Dr. Gürbüz DENİZ
                                                 Doç. Dr. Musa Kazım ARICAN
                                                 Yrd. Doç. Dr. Yasin MERAL

 

Mezun öğrencilerin büyük bir kısmı lisansüstü öğrenimlerine başlamış durumdalar. Bunlardan araştırma görevlisi olarak ilahiyat fakültelerine yerleşenler de olmuştur. Memnuniyet verici sonuç programın sürdürülebilirliğini ortaya koymaktadır.

 

 

 

 

Programın Mevcut Durumu:

Elde edilen tecrübe ile İLAMER’de 2015-2016 öğretim yılında 5 araştırma grubu faaliyetlerine devam etmektedir. Mevcut araştırma grupları;

1. Tefsir
2. İslam Hukuku
3. Arap Dili ve Belâgatı
4. İslâm Tarihi ve Sanatları
5. Felsefe ve Din Bilimleri

 

Her yıl imkanlar ölçüsünde belirtilen altı araştırma grubunun yenilenmesi ve farklı disiplinlerde farklı grupların eklenmesi mümkündür. Çünkü programın formatı çeşitlendirilebilir ve sürdürülebilir niteliktedir.

Ayrıca;
- Programa devam eden öğrencilere yönelik konferanslar,
- Öğrencilerin kendi birikimlerini kullanabilmeleri için de öğrenci panel ve sempozyumları düzenlenmektedir.

 

 

 


 

2015-2016 Akademik Destek Programı Kayıtları Devam Etmektedir.

akademikdestek20121.LİSANS AKADEMİK DESTEK PROGRAMI
Bu Program Kapsamında Tefsir Ve Kıraat, Hadis, İslam Hukuku, Kelam, İslam Tarihi, Arap Dili Ve Belagatı Araştırma Grupları açılacaktır. (2. ve 3. sınıfa geçen öğrencilerden yüksek lisans ve doktora düşünenlere) 

2) LİSANSÜSTÜ AKADEMİK DESTEK PROGRAMI 
Bu Program Kapsamında Temel İslam Bilimleri, İslam Tarihi Ve Sanatları, Felsefe Ve Din Bilimleri Proje Grupları açılacaktır. (Yüksek lisans ve Doktora Öğrencilerine)

  

3) İLAMER Musikî Cemiyeti
Dr. Fatih KOCA ve Ar. Gör. Ömer SELİMOĞLU danışmanlığında ses, nota, enstrüman ve dinî musikî eğitimini içermektedir.

Son Başvuru : 09 Ekim 2015

Mülakat: 10 Ekim 2015  Saat 09.30

İLAMER Mezuniyet Töreni 2015

20150527 19245727 Mayıs 2015 tarihinde Arap Dili ve Belagatı, İslam Hukuku ve Tefsir Araştırma Gruplarının Mezuniyet töreni oldu. Törende İLAMER Akademik Koordinatörü, Kırıkkale Üniversitesi İslâmî İlimler Fakültesi Dekanı, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Eyüp BAŞ ve İSİLAY Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Muhterem hocamız Lütfi DOĞAN mezun olacak öğrencilerimize hitaben konuşma yaptılar. Ardından İslam Hukuku Araştırma Grubu danışman hocası Prof. Dr. Ahmet ÜNSAL, Arap Dili ve Belagatı Araştırma Grubu danışman hocası Dr. Ahmet İsmail Hassan ALY konuşma yaptılar.  Bütün öğrencilerimize katılım belgesi verildi.

Devamını Oku

İLAMER Mezuniyet Töreni 2014

IMG 0427_resize

İslam Tarihi ve Sanatları, Felsefe ve Din Bilimleri Araştırma grupları 2013-2014 Öğretim Yılında 14 öğrenci mezun etti. 13.06.2014 tarihinde düzenlenen Mezuniyet Töreni, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi ve aynı zamanda İLAMER Akademik Koordinatörü Prof. Dr. Eyüp Baş’ın katılımlarıyla gerçekleşti. Tören resimlerini haberin devamında bulabilirsiniz.

Felsefe ve Din Bilimleri Araştırma Grubu Danışman Hocası Doç. Dr. Kazım ARICAN
İslam Tarihi Araştırma Grubu Danışman Hocası Doç. Dr. Fatih ERKOÇOĞLU

Devamını Oku

AKADEMİK DESTEK PROGRAMI - 2014 BAHAR


akademikdestek2012

İlahiyat Araştırmaları Merkezi’nde yürütülmekte olan LİSANS AKADEMİK DESTEK PROGRAMI kapsamında, FELSEFE ve DİN BİLİMLERİ, İSLAM TARİHİ ve SANATLARI ve HADİS alanlarında açılacak araştırma grupları için öğrenci alımı yapılacaktır.

Mezuniyet sonrasında akademik çalışmalara yönelmeyi düşünen öğrencilerimize önemle duyurulur.

Grup çalışmaları lisansüstü öğrenime (yüksek lisans, doktora) hazırlık içindir.

Programa yalnızca 2. sınıf öğrencileri başvurabileceklerdir.

 

Çalışmalar hafta sonları gerçekleştirilecektir.

Son Başvuru : 21 ŞUBAT 2014 

İLAMER Mezuniyet Töreni 2013

 

mezuniyet12İLAMER İslam Hukuku, Tefsir, Arap Dili ve Belagati Araştırma Grupları 2012-2013 öğretim yılında 26 öğrenci mezun etti. 07.06.2013 tarihinde düzenlenen Mezuniyet Töreni, muhterem hocamız sayın Lütfi DOĞAN ile Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi ve aynı zamanda İLAMER Akademik Koordinatörü Prof. Dr. Eyüp Baş’ın katılımlarıyla gerçekleşti.
 

Mezuniyet Törenine İSİLAY Vakfı Mütevelli Heyeti, İLAMER Akademik Destek Programı hocaları, İLAMER Araştırma Grubu Danışman hocaları, İLAMER Araştırma Grubu öğrencileri ve öğrenci velileri katıldı.

Devamını Oku

LİSANS DESTEK PROGRAMI - 2013 GÜZ


akademikdestek2012

İlahiyat Araştırmaları Merkezi’nde yürütülmekte olan LİSANS AKADEMİK DESTEK PROGRAMI kapsamında HADİS ve ARAP DİLİ VE BELAGATI alanlarında açılacak araştırma grupları için öğrenci alınacaktır. Mezuniyet sonrası akademik çalışmalara yönelmeyi düşünen öğrencilerimize önemle duyurulur.


Grup çalışmaları lisansüstü öğrenime (yüksek lisans, doktora) hazırlık içindir.
Gruplara 3. sınıf öğrencileri başvurabileceklerdir.
Grup çalışma programı DİL DESTEĞİ, ALAN SEMİNERLERİ ve PROJE DÖNEMİ’ni içermekte olup, iki yıllık bir süreyi kapsar.  Çalışmalar hafta sonları gerçekleştirilecektir.

Son Başvuru : 25 Ekim 2013 Cuma

LİSANS DESTEK PROGRAMI - METİN OKUMALARI - 2013 GÜZ

 

metinokumalari ladp

Metin okumaları programı 1. ve 2. sınıf öğrencilerine yöneliktir.
Programda İsimleri Belirtilen Kitapları Temin Ederek Seminerlere Gelmeleri Rica Olunur.

Son Başvuru: 4 Ekim 2013 Cuma
Seminer Başlangıcı: 5 Ekim 2013 Cumartesi

Resme tıklayarak programı inceleyebilirsiniz.

AKADEMİK DESTEK PROGRAMI - 2013 BAHAR


akademikdestek2012

İlahiyat Araştırmaları Merkezi’nde yürütülmekte olan LİSANS AKADEMİK DESTEK PROGRAMI kapsamında, TEFSİR, HADİS VE İSLAM HUKUKU alanlarında açılacak araştırma grupları için öğrenci alımı yapılacaktır.

Mezuniyet sonrasında akademik çalışmalara yönelmeyi düşünen öğrencilerimize önemle duyurulur.

Grup çalışmaları lisansüstü öğrenime (yüksek lisans, doktora) hazırlık içindir.

İlana yalnızca 2. sınıf öğrencileri başvurabileceklerdir.
Grup çalışma programı


 

Alınan öğrenciler Haziran 2013 sonuna kadar öncelikli ve ağırlıklı olarak ARAPÇA olmak üzere Temel İslam Bilimleri seminerleriyle desteklenecektir.

 

DİL DESTEĞİ,
ALAN SEMİNERLERİ,
PROJE DÖNEMİ’ni içermekte olup, 3 yıllık bir süreyi kapsar.

Çalışmalar hafta sonları gerçekleştirilecektir.

Son Başvuru : 2 Mart 2013 Cumartesi
Mülakat : 3 Mart 2013 Pazar, Saat 09:30

0312 380 62 67
0536 554 21 73ADRES: Şenlik Mahallesi, Düz Sokak, No: 6  Keçiören/ANKARA