İLAMER MÛSİKÎ CEMİYETİ DERSLERE BAŞLIYOR!

İLAMER Mûsikî Cemiyeti 27 Şubat Cumartesi ilk derslere başlıyor. Dr. Fatih Koca ve Arş. Gör. Ömer Selimoğlu danışmanlığında Dini Mûsikî Nazariyatı ve Ney Derslerini içeren program her hafta cumartesi günü 13.00 -17.00 arası devam edecektir. Son başvuru

tarihi: 26 Şubat 2016