Hadis - Siyaset İlişkisi - Dr. İlyas CANİKLİ - 22.03.2008

Dr. İlyas CANİKLİ, 22 Mart 2008 tarihinde Araştırma Merkezimizin Konferans Salonunda "Hadis - Siyaset İlişkisi" konulu bir konferans verdi. Konferansında özetle şunlara değindi:


canikliHz. Peygamber’in vefatından sonra, ilk halife seçiminde yönetime kimin geçeceği ile ilgili tartışmalar olmuş, bu esnada hilâfet-nass ilişkisi gündeme gelmemiştir. Daha sonraları ise, ilk halife seçiminde gündeme gelmeyen halife/hilâfet ile ilgili meseleler, farklı boyutlar kazanarak günden güne artmış, bu durum hadis kitaplarına kadar yansımıştır. Bu rivayetlerde; hilâfetin şekli, halifelerin vasıfları ve buna benzer bir çok husus açıkça yer almıştır. Ayrıca Muaviye ile başlayan saltanat sistemi de hilâfet-saltanat ilişkisi çerçevesinde rivayetler yoluyla meşru gösterilmeye çalışılmıştır. Bu bağlamda, “Hilâfet ve daha sonraları tesis edilen saltanatın o dönemin sosyal ve siyasî şartlarına göre mi? yoksa Hz. Peygamber’in geleceğe yönelik telkinliyle mi şekillendiği gibi soruların cevaplanması çalışmanın amaçlarındandır. Hz. Peygamberin, hadis kitaplarında yer aldığı ve bazı kimselerce de iddia edildiği gibi isim belirterek bir siyasî kurum önermesinin mümkün olup olmadığı ve ilk dönem halifelerini de bizzat sözleriyle tespit edip etmediği gibi sorular, hilâfetle ilgili rivayetleri senet, metin ve kaynak bakımından değerlendirme zaruretini daha da artırmaktadır. Bu gün de hilâfetle ilgili rivayetler esas alınarak çeşitli tartışmaların yapıldığı görülmektedir. Bu çerçevede yapılan tartışmaların sağlıklı sonuçlar vermesi, 21. yüzyıl insanlığının ve özellikle de İslâm dinine mensup olan ve Hz. Peygamberi örnek alan kimselerin siyasî anlayışlarının, mensûbu oldukları dinin temel referanslarına uygun bir şekilde gelişmesi, söz konusu rivayetlerin senet ve metin bakımından tetkîk edilmesine bağlıdır.

 

Konferansa ait sunuyu bilgisayarınıza kaydetmek için TIKLAYINIZ. (PPS)