İslami İlimleri Öğrenmede Arapça'nın Yeri ve Önemi - Prof. Dr. Musa YILDIZ - 17.06.2008

G. Ü. Eğitim Fakültesi Öğretim üyesi Prof. Dr. Musa YILDIZ, 17 Haziran 2008 tarihinde Araştırma Merkezimizin Konferans Salonunda "İslami İlimleri Öğrenmede Arapça'nın Yeri ve Önemi" konulu bir konferans verdi. Konferans metninin giriş bölümünü ve PDF formatında tamamını ilgili ziyaretçilerimiz için yayınlıyoruz.

 

musa yildiz

 

 

ARAPÇANIN İSLAMÎ İLİMLERDEKİ YERİ VE ÖNEMİ

 

 

Arapça, Kur’ân-ı Kerim'in dili olması sebebiyle Müslümanlar için çok önemli bir dildir. Ayrıca Peygamber (s.a.v.)’in hadisleri, tefsir, fıkıh, kelam gibi temel İslam bilimlerinin ana kaynaklarının da Arapça olması bu önemi daha da artırmaktadır.
Arapların çok eskiden beri, devlet ve millet olarak tarih sahnesinde varlık gösterdiklerini haber veren Tevrat gibi dört bin yıllık geçmişi olan bir belgeden yola çıkılacak olursa, Arapçanın ne kadar eski bir dil olduğunu tahmin etmek mümkündür. Özellikle günümüzde Arapça konuşanların, Tevratın dili olan İbraniceyi konuşanlardan, neredeyse yüz elli kat daha fazla olduklarına bakılırsa, bu dilin ne kadar yaygınlaştığı ve ne kadar canlı kaldığı da rahatça anlaşılacaktır.

 

Konferans'ın tamamını bilgisayarınıza kaydetmek için TIKLAYINIZ. (PDF)