ÖĞRENCİ SEMPOZYUMLARI


sempozyum 2011_3

“İslâm Medeniyeti’nin Yapı Taşları” Öğrenci Sempozyumları:


İlahiyat Lisans Akademik Destek Programı’nın bir uygulama alanı olarak planlanmıştır.

2006’dan bu güne yaklaşık 500 öğrenciye ilmî destek sunarak Ankara’da İlahiyat bilimleri alanında önemli bir yeri bulunan İLAMER, lisans ve lisansüstü öğrencilere akademik araştırma yeterliliği kazandırmada sahip olduğu bilimsel birikim ve tecrübeyi tarihinde bir ilk gerçekleştirerek ilim, irfan dünyasına yeni katkılar sunacak gençlere desteğe dönüştürmüş ve 7-8 Mayıs 2011 tarihinde TDV Kocatepe Konferans Salonu'nda bir öğrenci sempozyumu düzenlemiştir.

İslâm medeniyeti çerçevesine dahil edilebilen önemli kişi, eser, kurum ve olay gibi temel kategorilerde ve bunlara ilişkin geliştirilen her yeni yaklaşımda ve yöntemde özgün bakış açılarını paylaşmak ve gelişmesine katkı sunmak, sempozyumun gerekçeleri arasında olmuştur. Bu doğrultuda adı “İslâm Medeniyeti’nin Yapı Taşları” şeklinde belirlenmiştir.

İlahiyat sahasında lisans ve lisansüstü düzeyde öğrenim gören öğrencilerin özgüvenini artırmak, tabiri caizse onları bu sahada özne olmaya hazırlamak, öğrenci akademisyen iletişimini güçlendirmek ve ortak projeler hazırlamayı teşvik etmek amacıyla hazırlanan sempozyuma öğrenciler tebliğci, müzakereci ve oturum başkanı olarak katılmaktadırlar.

İlahiyat bilimleri içindeki tüm disiplinlerin ve disiplinler arası tüm çalışmaların sempozyuma katkısı önemsenmektedir.

Öğrencilerin “İslâm Medeniyeti’nin Yapı Taşları” sempozyumlarında sundukları bildiriler bildiri kitabı olarak yayınlanmaktadır.