Sempozyumlarımız


sempozyum 2011_3

“İslâm Medeniyeti’nin Yapı Taşları” Öğrenci Sempozyumları:


İlahiyat Lisans Akademik Destek Programı’nın bir uygulama alanı olarak planlanmıştır.

2006’dan bu güne yaklaşık 500 öğrenciye ilmî destek sunarak Ankara’da İlahiyat bilimleri alanında önemli bir yeri bulunan İLAMER, lisans ve lisansüstü öğrencilere akademik araştırma yeterliliği kazandırmada sahip olduğu bilimsel birikim ve tecrübeyi tarihinde bir ilk gerçekleştirerek ilim, irfan dünyasına yeni katkılar sunacak gençlere desteğe dönüştürmüş ve 7-8 Mayıs 2011 tarihinde TDV Kocatepe Konferans Salonu'nda bir öğrenci sempozyumu düzenlemiştir.

İslâm medeniyeti çerçevesine dahil edilebilen önemli kişi, eser, kurum ve olay gibi temel kategorilerde ve bunlara ilişkin geliştirilen her yeni yaklaşımda ve yöntemde özgün bakış açılarını paylaşmak ve gelişmesine katkı sunmak, sempozyumun gerekçeleri arasında olmuştur. Bu doğrultuda adı “İslâm Medeniyeti’nin Yapı Taşları” şeklinde belirlenmiştir.

İlahiyat sahasında lisans ve lisansüstü düzeyde öğrenim gören öğrencilerin özgüvenini artırmak, tabiri caizse onları bu sahada özne olmaya hazırlamak, öğrenci akademisyen iletişimini güçlendirmek ve ortak projeler hazırlamayı teşvik etmek amacıyla hazırlanan sempozyuma öğrenciler tebliğci, müzakereci ve oturum başkanı olarak katılmaktadırlar.

İlahiyat bilimleri içindeki tüm disiplinlerin ve disiplinler arası tüm çalışmaların sempozyuma katkısı önemsenmektedir.

Öğrencilerin “İslâm Medeniyeti’nin Yapı Taşları” sempozyumlarında sundukları bildiriler bildiri kitabı olarak yayınlanmaktadır.

 


 

İLAMER Öğrenci Sempozyumu KIRGIZİSTAN'DA Gerçekleşti

 

 

İlahiyat Araştırmaları Merkezi’miz tarafından 6 yıldır başarıyla sürdürülen Öğrenci Sempozyumu, TİKA, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Oş Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Türkiye Diyanet Vakfı işbirliği ile 23-24 Mayıs tarihlerinde Kırgızistan Oş Devlet Üniversitesi’nde gerçekleşti.

Devamını Oku

İSLÂM MEDENİYETİNİN YAPI TAŞLARI - IV

IMG 5386

İlahiyat Araştırmaları Merkezi (İLAMER) ve İslami İlimler Araştırma ve Yayma Vakfı(İSİLAY)  tarafından organize edilen ve bu yıl dördüncüsü düzenlenen İlamer Öğrenci Sempozyumu İslam Medeniyeti’nin Yapı Taşları 15-16 Mayıs 2014’te Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yunus Emre Konferans Salonu’nda gerçekleşti. 

Sempozyumun bu yılki konusu, İslami İlimler ve Eğitim- Öğretimiydi. Sempozyuma Türkiye Diyanet Vakfı(TDV)’ nin yanı sıra Ankara İlahiyat Öğrenci Temsilciliği, İlamer Öğrenci Temsilciliği, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrenci kulüplerinden; Kulüp Seyyah,  EVED Kulübü, Kulüp Sefine, Uluslararası İlahiyatçılar Kulübü katkıda bulundu.

 

 İlamer Öğrenci Sempozyumunun  tebliğlerini PDF olarak indirebilirsiniz.

pdf

Devamını Oku

İSLÂM MEDENİYETİNİN YAPI TAŞLARI V

IMG 6428 2“GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE İSLÂMİ İLİMLERDE USÛL/ METODOLOJİ ARAYIŞLARI” ÖĞRENCİ SEMPOZYUMU

İslâmi İlimleri Araştırma ve Yayma Vakfı (İSİLAY) bünyesinde çalışmalarını devam ettiren İlahiyat Araştırmaları Merkezi (İLAMER) her yıl geleneksel olarak düzenlediği “İslâm Medeniyetinin Yapı Taşları” başlıklı öğrenci sempozyumunun beşincisini Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğrenci Temsilciliği ve Öğrenci Toplulukları işbirliği ile Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde 14-15 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirdi.

 

İlamer Öğrenci Sempozyumunun  tebliğlerini PDF olarak indirebilirsiniz.

pdf

 

Devamını Oku

İSLÂM MEDENİYETİNİN YAPI TAŞLARI-I Mayıs 2011


7-8 Mayıs 2011 tarihleri arasında TDV Kocatepe Konferans Salonu'nda "İSLÂM MEDENİYETİNİN YAPI TAŞLARI" konusuyla  bu yıl ilki düzenlenen İlamer Öğrenci Sempozyumunda ülkemizin dört bir yanından gelen katılımcılar tebliğlerini sundular. Sempozyumun açılış konuşmalarını İlamer Başkanı Doç. Dr. Eyüp Baş, Diyanet İşleri Eski Başkanı Lütfi DOĞAN, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet GÖRMEZ, Prof. Dr. Ali YILMAZ ve Prof. Dr. Bünyamin ERUL hocalarımız yaptılar. Açılış konuşmalarında İslam coğrafyasının bu tür çalışmalara ihtiyacı özellikle vurgulandı. Türkiye'nin İlahiyat alanındaki bilimsel birikiminin İslam dünyasını açısından önemi üzerinde duruldu. Yoğun geçen sempozyumun ardından katılımcılar, Beypazarı kültür, sanat ve tarih gezisine katıldılar.

Sempozyum tebliğlerini PDF olarak indirebilirsiniz.

pdf

Devamını Oku